Folk — Streaming

Celtic

Marc Gunn | Playlist on Spotify

Viking

Finbul Radio | Radio on YouTube

Norse Folk

NRK Folkenmusikk | Radio